Klášter a ocelárny

27. 3. 2010 22:34
Rubrika: články

Ve čtvrtek 25.3. 2010 proběhla na půdě Katolické teologické fakulty UK přednáška architekta Josefa Pleskota s názvem Klášter a ocelárny.

Protože Josef Pleskot přednáší jen výjimečně, byla celá akce středem pozornosti architektů a studentů architektury z celé republiky - už jen z Liberce nás jela pěkná hromada lidí. S tak velkým zájmem (odhaduji to na více než 200 lidí) nepočítali ani organizátoři - přednáška musela být nakonec přesunuta přímo do kostela sv. Vojtěcha. Během hromadného přesunu sám pan architekt poznamenal: „Tak se opět naplňují slova Písma, že poslední budou prvními a první posledními".

Pleskot, Lábus, Mohelník

Za přítomnosti provinciála dominikánů fr. Benedikta Mohelníka OP, nového děkana KTF P. Prokopa Brože a několika předních českých architektů představil Josef Pleskot práci svého ateliéru na dvou současných projektech - proměně národní kulturní památky bývalých oceláren ve Vítkovicích v Ostravě a revitalizaci dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze.

Architekt nejprve promítl dvojice fotografií - vždy jednu od Jindřicha Štreita z dělnického prostředí vítkovických oceláren a druhou od Jana Diviše ze  života dominikánů. Demonstroval velmi zajímavé srovnání světa těžké manuální práce a duchovního světa v nečekaných souvislostech a vznesl základní hypotézu, že jsme se naprosto vědomě a plánovaně začali zříkat kvalit, které dává člověku smysluplná práce a nadějeplná křesťanská spiritualita. To potvrzuje mj. fakt, že v 50. letech u nás probíhala cílená likvidace řeholních řádů, přičemž západní kláštery postihla necílená paralyzace o pár desítek později. V 90. letech nás naopak neminula direktivní likvidace těžkého průmyslu, přičemž ta na západě proběhla o pár desítek let dříve.

Po tomto úvodu se Josef Pleskot jal hledat nové symboly identity, ztracené hodnoty a objevovat schopnost architektury mluvit ve dvou výše zmíněných projektech. Podrobně vysvětlil základní předpoklady, principy, urbanistické a historické souvislosti a poodhalil myšlenkové pochody, které ho provázely od tvorby konceptu až po konkrétní východiska. Pro architektonickou veřejnost bylo názorné grafické zpracování projektů lahůdkou.

Na závěr přednášející nastolil otázku, zda je čas zamýšlet se nad vertikálami. „Jsem zvědav, zda budeme mít někdy odvahu dostavět i druhou věž kostela svatého Jiljí v Praze nebo ji udělat dokonce ještě vyšší než věž první. Musela by ovšem nastat doba, kdy to nikomu nebude připadat divné..." zakončil svou přednášku Josef Pleskot.

Ing. arch. Josef Pleskot (*1952) vede pražský AP ateliér od roku 1991. Tato projekční kancelář se zabývá rozsáhlou škálou úloh od prvotních urbanisticko-architektonických koncepcí až po realizace staveb v širokém spektru typologických druhů.

Mezi jeho nejznámější realizace patří budova Vinařství Sonberk (2008); Ústředí ČSOB v Praze Radlicích (2007, hlavní cena Grand Prix OA 2008; Stavba roku 2007); rekonstrukce Zámeckého pivovaru v Litomyšli (2006); Přírodní stezka v Jelením příkopu a Průchod valem Prašného mostu v areálu Pražského hradu (2003, Brick Award 2004).

 

Zobrazeno 2040×

Komentáře

Marie Křehotová

krásné a jistě zajímavé. Jen aby se takto dařilo panu architektovi i nadále...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona