Co jest A R CH I T E K T U R A

23. 5. 2009 14:45

 

ARCHITEKTURA

 

ARCHÉ - TEKTURA

>>> ARCHÉ = (organizující) počátek, (základní) princip (v pojetí „Míleťanů" pralátka: Thálés - voda, Anaximenés - vzduch, Hérakleitos z Efezu - oheň = což je pouze pozdější zúžený význam slova arché)

>>> TEKTON = tesař (podle Vitruvia - 10 knih o architektuře -  architekt jakožto vrchní tesař, řemeslník - tím se mj. poukazuje na to, že architektura je svým způsobem ŘEMESLO, žádná pseudověda, jichž jsou dnes plné vysoké školy)

>>> tikto2 = strom (v antice symbol počátku a konce)

slovo techné --> technika má také stejný základ

Poslání architektury - uTVÁŘení  PROSTORU (- dávání tváře, tvorba):

 

Různá pojetí prostoru:

-          Euklidovský (třídimenzionální, karteziánský) prostor (jak ho známe z gymplu)

-          Absolutní prostor (podle I. Newtona)

-          N-rozměrný prostor (neeuklidovská geometrie - Lobačevskij, Helmholz, Minkovskij, upravil Gauss)

-          Časoprostor - zrelativizoval Einstein

 

Samotné slovo PROSTOR už v sobě zahrnuje ČAS (viz Chóra1):

Architektura - utváření prostoru v čase (vnímání změn města pohybujícím se poutníkem v čase), utváření prostoru pro děje (o tom ostatně již byla řeč: http://sasek.signaly.cz/0902/urbanismus-a-sidlo)

Základními prvky architektury tedy nejsou např. cihla, fiála, rozeta.... (to je stavitelství), nýbrž: aspekty pohybu, sledu a události v čase.

 

2 pojetí času:

>>> Kairos - nelineární čas, čas událostí, cyklů (např. liturgický rok, obřady - křest, svatba, pohřeb - v dnešní době se bohužel kairos omezuje tak maximálně na snídani - oběd - večeři; již delší dobu se chystám sepsat článek o škodlivém dopadu absence cyklů v lidském životě... to někdy příště...)

>>> Chóros (chronos > chronologie) - lineární čas

 

>>> Chóra (z řeč.) - mez, cíl, krajina, země, pevné místo, PROSTOR1, domov, tvrz

>>> Hóra - doba, čas, dospělost, zralost, dokonalost

>>> Horizó - hraničím, vymezuji, určuji, stanovuji

>>> Choreó - dělám, obsahuji, pojímám....

 

>>> PRO - STOR3

- PRO = počátek - zpětný odkaz na „ARCHÉ"

- STOR = jeden ze základních jazykových kmenů indoevropských jazyků

 

2 základní indoevropské jazykové kmeny a z nich odvozená další slova, související s architekturou: STO(R) a K(w)EL

STO(R) (STER)

>>> MÍ-STO

>>> MĚ-STO

>>> TĚ-STO (vysoká koncentrace míst)

MOST (vzniklo z „MOISTO" - místo vztahů)

 

např. v japonštině má výraz „místo" (japonsky „wa") poněkud jiný význam: wa = to, co je mezi 2 osobami, to, kde se odehrávají vztahy)

 

>>> STERG - střežit, (o)stříhat ve smyslu chránit

 

Indoevropský K(w)EL -------> slovanský ČEL

>>> ČELO-KwEL - rodina, kmen, tlupa (litevské TALPA = PROSTOR3)

ČELO-KwEL ---> ČELO-VĚK (rusky) ---> ČLOVĚK

>>> COLÓ4 (pohyb) ---> CUL(TURA)

Kultura - způsob vstupu člověka do prvotního stvoření /do přírody/

>>> TELOS ---> TĚLO ---> TLENÍ

(poukazuje na časovou pomíjivost, všechno ve světě má počátek a konec - viz TIKTO2)

 

A jak se dostat od POČÁTKU do KONCE? - potřebujeme pohyb:

>>> COLÓ4 = pohyb (viz výše)

>>> Způsob pohybu:

>>> META (způsob) + HODOS (cesta) -------> METHODA -------> METODA

(souvislost cesty a pohybu např. v němčině: WEG - BEWEGUNG)

Metoda - způsob cesty - od počátku ke konci

počátek ----> konec = skon

S-KON ----> ZÁ - KON (to, co je „za konáním")

řec. ZÁKON  se řekne stejně jako PROSTOR3

Zde je možné zahlédnout proces navrhování, tvoření, limity a omezení architektury. Architekt musí neměřitelný nápad provést měřitelným procesem (narozdíl od volného umění je zde závislost na fyzické přírodě), musí respektovat zákonitosti, ale nakonec musí jeho projekt přinést neměřitelné hodnoty, viz: http://sasek.signaly.cz/1005/louis-kahn-myslim-ze

Poněkud zmatený závěr:

Architektura je BYTÍ.

Architekt stojí u počátku - PRO (neboli arché) a následně UTVÁŘÍ, TVOŘÍ.

Je zodpovědný za celý proces UTVÁŘENÍ (způsob procesu - metodu) až do konce - STOR (neboli tekton - tikto ---> tedy jako tesař, řemeslník, nikoliv jako Bůh).

Bůh je ANARCHOS - nekonečný, bez počátku (--> anarchie - bezprincipielnost). Architekt je vždy už jen ARCHOS - pracuje se stvořením (s tím, co už tu je.)

Bůh tedy není architekt, nýbrž spíše designer - tvoří z ničeho, stanoví počátek. Člověk je vždy už jen re-designer (tvoří z toho, co už je dáno stvořením, posteriorně z apriorního).

 

PODROBNĚJŠÍ POKRAČOVÁNÍ JE ZDE (Setkání filozofie a architektury jako zrod Evropy, myšlení a civilizace)

 

/// čerpáno z přednášek předmětu Stavba měst JUDr. PhDr. Jiřího Plose, 10 knih o architektuře Vitruvia, studia textů Juhani Pallasmaa, Jana Michla a dalších teoretických textů

FL 5/2009

Zobrazeno 3436×

Komentáře

beacon

Hele, Šašku, dej si pozor, abys nebyl celý rudý ! Máme jich tu už tak dost v naší slavné katedrále ...

jenikjejenjeden

no když někdo dá článku takovej nehoráznej název jako "co je to architektura", tak se podivám, no.

Zobrazit 20 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona